پست‌های مرتبط با این برچسب

ارتباط تمرکز و مراقبه

چطور در طول روز تمرکز کامل بر مسیر هدف داشته باشید؟

اصلا حواس تان نبود... فقط میخواستید پاسخ پیامک دوست تان را بدهید که یک لحظه به خودتان آمدید و متوجه شدید 1 ساعت از وقت تان را صرف خواندن پیام هایتان در شبکه های اجتماعی و گشت و گذار بی هدف کردید. دردناک است ! همه مان تجربه اش را داریم.…