پست‌های مرتبط با این برچسب

از دوستانتان انتقاد نکنید

فوت کوزه گری دوستیابی دوم؛ به جای «انتقاد» این کار را انجام دهید

آیا میدانید بزرگترین خلافکاران تاریخ مثل آل کاپون هیچوقت خودشان را مقصر نمیدانستند؟ حال فکر میکنید دوست شما خود را مقصر میداند؟ انتقاد مانند ماری است که...