پست‌های مرتبط با این برچسب

از کارهایی که کردم پشیمانم

آیا انسان میتواند پشیمان نشود؟ داستانی تخیلی که زندگی واقعی تان را دگرگون میکند

آیا در زندگی کارهایی کردید که از انجام آن پشیمان هستید؟ آیا در زندگی کارهایی نکردید از این بابت پشیمان هستید؟ آیا فکر میکنید میتوانستید زندگی بهتری داشته باشید؟ قبل از اینکه پاسخ قطعی بدهید، شما را دعوت میکنیم یک داستان کوتاه و جالب و…