پست‌های مرتبط با این برچسب

از کجا بفهمیم دوست داریم چه کاری را انجام بدهیم

چرا باید کار تان را دوست داشته باشید؟

علاقه به کار باید داشته باشیم اما چرا چرا باید کار تان را دوست داشته باشید؟   فقط کافیست کاری را که دوست دارید پیدا کنید و دیگر از آن به بعد مجبور نخواهید بود، کار کنید.  این پندِ با ارزش کنفسیوس است، حاکم شرقی که قبل از میلاد می…