پست‌های مرتبط با این برچسب

استارتاپ کوچک

4 افسانه ی استارتاپی که باید به سرعت نابود شوند

ما انسان ها عاشق افسانه ها هستیم... حالا میخواهد اسب شاخدار خیالی باشد یا ریشِ بلندِ زئوس، به هر حال یک افسانه خوب قدرت تخیل ما را تقویت میکند. یک افسانه ی بد، میتواند باعث قضاوت و تصمیمات نادرستمان باشد. یا ما را در عادات بد گیر…