پست‌های مرتبط با این برچسب

استراتژی های تصمیم گیری

شما اختیار تصمیم هایتان را ندارید (بدون آنکه بدانید) همیشه این 14 مورد به جای شما تصمیم میگرند (قسمت…

شما اختیار تصمیم هایتان را ندارید (بدون آنکه بدانید) همیشه این 14 مورد به جای شما تصمیم میگرند قسمت دوم     چرا رئیس جمهور آمریکا 90% اوقات لباسی به رنگ خاکستری می پوشد؟ چرا مارک زاکربرگ خالق فیسبوک، همیشه یک تیشرت طوسی رنگ…

شما اختیار تصمیم هایتان را ندارید (بدون آنکه بدانید) همیشه این 14 مورد به جای شما تصمیم میگرند

  چرا رئیس جمهور آمریکا 90% اوقات لباسی به رنگ خاکستری می پوشد؟ چرا مارک زاکربرگ خالق فیسبوک، همیشه یک تیشرت طوسی رنگ میپوشد؟ چرا بیل گیتس، اغلب اوقات پیرهن آبی به تن دارد؟ فکر میکنید اتفاقی است؟ خیر... ابدا اینطور نیست ! میدانید چرا…