پست‌های مرتبط با این برچسب

استراتژی 70% برای اجرای ایده تان

استراتژی 70% برای اجرای ایده تان کافی است

به غیر از نایکی (Nike) کدام شرکت بزرگ بر روی کره زمین توانسته یک برند سمبلیک بر پایه 3 کلمه بسازد؟ «فقط انجامش بده.» خیلی ساده است، هنوز این عقیده فقط انجام دادن چیزی نتوانسته فراگیر شود؛ ما فقط کاری را انجام نمیدهیم یا کاری به حد کافی…