پست‌های مرتبط با این برچسب

.استیفن هاوکینگ

چطور مانند یک نابغه فکر کنیم؟ 12 توصیه از استیفن هاوکینگ

چطور مانند یک نابغه فکر کنیم؟ 12 توصیه از استیفن هاوکینگ   زمانی که هاوکینگ 21 سال داشت، دکترها بیماری نورونی او را شناسایی کردند و کلام آخر آنها به استیفن جوان این بود : "فقط چند سال وقت داری... از زندگیت لذت ببر." استیفن هاوکینگ…