پست‌های مرتبط با این برچسب

اصلا حق با مشتری است؟

چرا همیشه حق با مشتری نیست؟

چرا همیشه حق با مشتری نیست؟   به اشتباه خیلی وقت است که باور داریم، همیشه حق با مشتری است... اصلا هم اینطور نیست. در دهه اخیر، بعد از به اوج رسیدن رقابت بین تامین کنندگان محصول و خدمات، مشتریان قدرت بیشتری در انتخابِ فروشنده پیدا…