پست‌های مرتبط با این برچسب

«بیا و برو» قانون نانوشته معجزه آسای مدیریت

«بیا و برو» قانون نانوشته معجزه آسای مدیریت

قانون معجزه آسای مدیریت می گویند مدیریت یعنی طی کردن پله های موفقیت به صورت گروهی و رهبری یعنی تشخیص دادنِ اینکه آیا نردبان بر دیوار صحیح تکیه کرده است یا نه، اگر در نقش یک مدیر یا رهبر هستید، شما مهم هستید... چون که بیشترین و مستقیم…