پست‌های مرتبط با این برچسب

سمی ترین افکار

چرا این 12 فکر سمی را شناسایی و نابود نمیکنید؟

چرا این 12 فکر سمی را شناسایی و نابود نمیکنید؟   افکارت را عوض کن، زندگی ات عوض میشود یکی از شعارهای دنیای موفقیت است که هیچوقت قدیمی نمیشود، آن هم فقط به خاطر این دلیل ساده : افکار انسان، زندگی او را شکل میدهند. اما مشکل…