پست‌های مرتبط با این برچسب

سنگفرش های خیابان از طلاست

کیم وو چونگ با این روش دوو را راه اندازی کرد و ثروت و موفقیت بدست آورد (قسمت سوم)

«سنگفرش هر خیابان از طلاست»، نوشته کارآفرین برتر قرن بیستم و بنیانگذار دوو، کیم وو چونگ (که توانست ثروت و موفقیت عظیمی بدست آورد) جزو همین دست کتاب هایی است که برای من، نقش کتابی بالینی را بازی می کند و همیشه، همراه من است. هر کسی، کتاب…

کیم وو چونگ با این روش دوو را راه اندازی کرد و ثروت و موفقیت بدست آورد (قسمت دوم)

«سنگفرش هر خیابان از طلاست»، نوشته کارآفرین برتر قرن بیستم و بنیانگذار دوو، کیم وو چونگ (که توانست ثروت و موفقیت عظیمی بدست آورد) جزو همین دست کتاب هایی است که برای من، نقش کتابی بالینی را بازی می کند و همیشه، همراه من است. هر کسی، کتاب…

کیم وو چونگ با این روش دوو را راه اندازی کرد و ثروت و موفقیت بدست آورد (چرا شما هم از آن استفاده…

«سنگفرش هر خیابان از طلاست»، نوشته کارآفرین برتر قرن بیستم و بنیانگذار دوو، کیم وو چونگ، جزو همین دست کتاب هایی است که برای من، نقش کتابی بالینی را بازی می کند و همیشه، همراه من است. هر کسی، کتاب هایی دارد که نقش کتاب های بالینی را برای…