پست‌های مرتبط با این برچسب

سوسای اویاما

اویاما، مردی که برای اولین بار گاو وحشی را شکست داد 13 پند کهن برای شما دارد (قسمت دوم)

سوسای اویاما؛ کاراته کار کره ای الاصل که از کودکی در ژاپن بزرگ شد. بسیاری، او را بزرگترین رزمی کار سده های اخیر می دانند؛ کسی که توانسته است سیصد نفر را یک تنه، شکست دهد؛ آن هم سیصد تن از شاگردان خودش که همگی، کاراته کار بوده اند. کلاً آدم…

اویاما، مردی که برای اولین بار گاو وحشی را شکست داد 13 پند کهن برای شما دارد

سوسای اویاما؛ کاراته کار کره ای الاصل که از کودکی در ژاپن بزرگ شد. بسیاری، او را بزرگترین رزمی کار سده های اخیر می دانند؛ کسی که توانسته است سیصد نفر را یک تنه، شکست دهد؛ آن هم سیصد تن از شاگردان خودش که همگی، کاراته کار بوده اند. کلاً آدم…