پست‌های مرتبط با این برچسب

میخواهم زندگی جدیدی شروع کنم

اگر فکر میکنید برای شروع دیر است، بهتر است این مقاله را بخوانید

هیچ سن و سالی برای شروع یک زندگی جدید و ساختن افسانه شخصی تان دیر نیست... مگر اینکه خودتان با باورهای مخرب خواسته باشید خودتان را محدود کنید که دیر است و یا اینکه، هنوز این مقاله را نخوانده باشید ! روزانه دوستان زیادی از بخش تماس به ما،…