پست‌های مرتبط با این برچسب

میخواهم سریع پولدار شوم

فرمول قدرتمند ثروتمند شدن که پس از یک قرن هنوز درست کار میکند

این ایده آقای کارنِگی بود ! او میخواست فرمول جادویی ثروتمند شدن را که باعث شده بود به یکی از ثروتمندترین افراد جهان تبدیل شود را برای تمام انسان هایی که فرصت مطالعه زندگی و کارهای انسان های ثروتمند و موفق را ندارند آماده و در دسترس عموم …