پست‌های مرتبط با این برچسب

1% از افراد ثروتمند دنیا

شرایط ورود به لیگ افراد ممتاز دنیا (5 ویژگی کمیاب اما مورد نیاز برای ورود به این جامعه)

در هر جامعه ای طبقه ای از افراد ممتاز جامعه وجود دارد، افرادی که دوست ندارند جزو دسته عام مردم به حساب آیند، افرادی که یک زندگی متوسط را نمیخواهند و سطح استانداردها و توقع شان از زندگی به شدت بالاست... این جامعه کوچک از افراد ممتاز جامعه…