پست‌های مرتبط با این برچسب

10 بمب انگیزه ای که اجازه نمیدهند شما ناامید شوید و بخواهید تسلیم بشید

10 بمب انگیزه – هروقت خواستید در مسیر رسیدن به اهدافتان تسلیم شوید این مقاله را بخوانید

قشنگ یادتونه... چقدر برای شروع این ماجراجویی ذوق و انگیزه داشتید؛ میخواستید کسب و کارتان را راه اندازی کنید/ یک زبان جدید یادبگیرید/ به وزن دلخواهتان برسید... همانطور هم شروع کردید و پیش رفتید اما کم کم با شکست های کوچک و نیاز به…