پست‌های مرتبط با این برچسب

10 فرمانی که در سال 1950 نوشته شد باعث موفقیت یکی از بزرگترین بانک های دنیا شد

10 فرمانی که در سال 1950 نوشته شد باعث موفقیت یکی از بزرگترین بانک های دنیا شد

10 فرمانی که در سال 1950 نوشته شد باعث موفقیت یکی از بزرگترین بانک های دنیا شد   شرکت Goldman Sachs (گلدمن ساشِز) در اصل یک بانک سرمایه گذاریِ بین المللی و خصوصی است که توانسته امروزه به جایگاهی برسد که در رده بانک های سرمایه گذاری…