پست‌های مرتبط با این برچسب

12 مرحله زندگی یک کارآفرین ماجراجو (که باید با آن آشنا شوید چون قرار است تجربه کنید)

12 مرحله زندگی یک کارآفرین ماجراجو (که باید با آن آشنا شوید چون قرار است تجربه کنید)

یک کارآفرین، یک زندگی جدید بلافاصله پس از گرفتن این تصمیم که میخواهد کارآفرین شود شروع میکند... مهم نیست در چه مقطعی از زندگی یا چند سال داشته باشد؛ تنها چیزی که اهمیت دارد، این تصمیم سرنوشت ساز است ! کارآفرین بودن یعنی تصمیم بگیرید…