پست‌های مرتبط با این برچسب

12 نصیحت پولساز (درس هایی در مورد پول که ثروتمندان به فرزندانشان می آموزند)

12 نصیحت پولساز (درس هایی در مورد پول که ثروتمندان به فرزندانشان می آموزند)

به نظر شما آیا هرآنچه را که لازم بود درباره پول یادبگیرید را یادگرفتید؟ اگر جوابتان بله است، از شما میخواهم به 5 سال قبل فکر کنید، آیا آنموقع هم همین فکر را میکردید؟ اگر بله، به 10 سال قبل فکر کنید ! احتمالا در یک برهه از زندگی، یک سری…