پست‌های مرتبط با این برچسب

14 عادت افراد دوست داشتنی (که از همین الان باید داشته باشید)

14 عادت افراد دوست داشتنی (که از همین الان باید داشته باشید)

در شبکه های اجتماعی چندنفر دوست دارید؟ در دنیای واقعی چطور؟ امروزه با ورود شبکه های اجتماعی به زندگی انسان ها، معنی واقعی دوستی تبدیل شده به چندتا کلیک ساده و قرار گرفتن در لیستی به نام "دوستان" که هرکسی چندصد،  یا چندهزار از این "دوستان"…