مرور برچسب

19 کار سختی که برای موفقیت باید انجام دهید

19 کار سختی که برای موفقیت باید انجام دهید

برای موفقیت کارهای سختی زیادی باید انجام دهید... موفقیت پاداشِ داشتنِ انگیزه برای بدست آوردن چیزهاییست که میخواهید بدست آورید، است. - باید تماس های بگیرید که از برقراری آن میترسید - باید زودتر از آنچه میخواهید صبح ها از خواب بیدار شوید…