پست‌های مرتبط با این برچسب

24 روش فوق حرفه ای برای نفوذ در دیگران

چرا باید از اصل تمرکز حواس که شرکت های بزرگ دنیا به کارمندانشان آموزش میدهند استفاده کنید؟

تمرکز حواس یکی از مهم ترین بحث های شرکت های بزرگ دنیای امروزی مثل Google, Yahoo, Microsoft, Faecbook و حتی شرکت Apple است... این شرکت های غول آسا به طرز عجیبی به کارمندانشان یادمیدهند تمرکز حواس داشته باشند. آنها با برگزاری 19…

24 روش فوق حرفه ای برای نفوذ در دیگران

روش فوق حرفه ای برای نفوذ در دیگران روش فوق حرفه ای برای نفوذ در دیگران : افرادی که بتوانند در دیگران نفوذ کنند و چنان جایگاه بالایی درون دیگران برای خود بسازند که بیشتر خواسته هایشان عملی شوند، معمولا موفق ترین افرادند هم در روابط…

24 روش فوق حرفه ای برای نفوذ در دیگران | قسمت دوم

روش نفوذ در دیگران  قسمت دوم روش نفوذ در دیگران ادامه مقاله قبلی راه روش نفوذ در دیگران با 24 راه مختلف افرادی که بتوانند در دیگران نفوذ کنند و چنان جایگاه بالایی درون دیگران برای خود بسازند که بیشتر خواسته هایشان عملی شوند، معمولا…