پست‌های مرتبط با این برچسب

25 مانع موفقیت که خودتان برای خودتان ساختید

25 مانع موفقیت که خودتان برای خودتان ساختید

مانع موفقیت و 25 دلیل محکم بر آن متفکران چین باستان افراد عجیبی بودند... آنها رابطه ای میان انرژی اشیا در خانه و منطقه زندگی انسان های پیدا کرده بودند که معتقد بودند خیلی راحت سرنوشت انسان ها را تعیین میکنند. آنها نام این فلسفه و فن…