مرور برچسب

25 مانع موفقیت که خودتان برای خودتان ساختید

25 مانع موفقیت که خودتان برای خودتان ساختید

متفکران چین باستان افراد عجیبی بودند... آنها رابطه ای میان انرژی اشیا در خانه و منطقه زندگی انسان های پیدا کرده بودند که معتقد بودند خیلی راحت سرنوشت انسان ها را تعیین میکنند. آنها نام این فلسفه و فن باستانی را فنگ شویی…