مرور برچسب

3 استراتژی ساده ی فروش

3 استراتژی بیش از حد ساده ی فروش (که میتواند درآمد شما را 3 برابر کند)

3 استراتژی بیش از حد ساده ی فروش که میتواند درآمد شما را 3 برابر کند   فروش خوبی ندارید؟ بدنبال یک استراتژی خاص و پیشرفته و کاربردی میگردید؟ بدنبال یک استراتژی منحصر به فردید تا  درآمد تان را چند برابر کنید؟ باید نا امیدتان کنم...…