پست‌های مرتبط با این برچسب

3 درس با ارزش و 1 میلیون دلار

3 درس با ارزش که فقط بعد از ازدست دادن 1 میلیون دلار خواهید آموخت

3 درس با ارزش که فقط بعد از ازدست دادن 1 میلیون دلار خواهید آموخت   Jim Paul نام مردیست که دردنیای سرمایه گذاری شهرت فراوانی دارد. پسر جوانی که از کارگری در رستوران های مرغ سوخارکی کنتاکی تبدیل به بزرگترین سرمایه گذاری اتاق بازرگانی…