پست‌های مرتبط با این برچسب

3 درس مذاکره از دانشگاه استنفورد

3 ابزار قدرتمند مذاکره که فقط در دانشگاه استنفورد تدریس میشود

ابزار قدرتمند مذاکره که باید بلد باشید. مطمئنن قبلا هم شنیدید :‌شما هرآنچه را که لیاقتش را دارید بدست نمی آورید؛ فقط چیزهایی را میتوانید بدست آورید که برایشان مذاکره کردید. یک زندگی خوب، یک حقوق خوب، یک رفتار خوب و … تنها با مذاکره…