پست‌های مرتبط با این برچسب

4 حقه کثیف مذاکره

تکنیک های مذاکره : 4 حقه کثیف مذاکره [+ روش شناسایی و مقابله با آنها]

حقه کثیف مذاکره نباید اجازه دهید مشتری، رئیس و یا کارمندتان شما را با این 4 حقه کثیف مذاکره راضی به قبول مذاکره کند __ 80% اوقات مذاکره کنندگان فریب میخورند. حتی اگر فرد خودخواهی نباشید و بخواهید مذاکره به سمت وضعیت برنده-برنده پیشروی کند…