پست‌های مرتبط با این برچسب

400 مدیر موفق دنیا و چهره آنها

چهره شما کاملا مشخص میکند شما در چه حوزه ای موفق خواهید شد (بر اساس تحقیقی که بر روی 400 فرد موفق…

چهره شما کاملا مشخص میکند شما در چه حوزه ای موفق خواهید شد (بر اساس تحقیقی که بر روی 400 مدیر موفق انجام شد) آیا ارتباطی بین چهره افراد و موفقیت آنها وجود دارد؟ این سوالی بود که ذهن موسسان وبسایت تخفیف گروهی SumoCoupon را به خود مشغول…