پست‌های مرتبط با این برچسب

5 درس زندگی که باید در دانشگاه یادبگیرید (اما هیچکس به شما یاد نخواهد داد)

5 درس زندگی که باید در دانشگاه یادبگیرید (اما هیچکس به شما یاد نخواهد داد)

دانشگاه یا تحصیلات آزاد؟ تجربه یا تخصص؟ علم یا ثروت؟ مهم ترین چیزهایی که باید در دانشگاه یاد بگیرید، پیدا کردن جواب این سوالهاست، نه دروسی که به شما آموزش میدهند... شاید قبل از ورود به دانشگاه، تمام فکر و ذکرتان این بود که قرار است…