پست‌های مرتبط با این برچسب

5 فرمان افراد ثروت آفرین

ریچارد برانسون و 5 فرمان افراد ثروت آفرین

ریچارد برانسون و 5 فرمان افراد ثروت آفرین ریچارد برانسون در بریتانیا نامی آشناست... زیرا نزدیک به 400 شرکت با نام او اداره میشوند. اما آینده ای را که معلم ها او برایش تصویر کرده بودند اصلا اینچنین درخشان نبود ! ریچارد برانسون،…