پست‌های مرتبط با این برچسب

6 روش حرفه ای برای اینکه مشتری عاشق شما و محصول شما شود

6 روش حرفه ای برای اینکه مشتری عاشق شما و محصول شما شود

6 روش حرفه ای برای اینکه مشتری عاشق شما و محصول شما شود مشتری، رئیس شماست. شاید فکر کنید شما رئیس مشتری تان هستید، اما اینتطور نیست ! دقیقا مشتری قدرت ثروتمند کردن یا ورشکست کردن شما را دارد... اما؛ به ندرت فروشنده، کارآفرین یا مدیر…