پست‌های مرتبط با این برچسب

6 مانع فانوس مذاکره

6 مانعی که فانوس مذاکره ما را خاموش میکنند

مانع های مذاکره که مذاکره ما را خاموش میکند. 6 مانعی که فانوس مذاکره ما را خاموش میکنند   به عنوان یک مذاکره کننده حرفه ای، این داستان را باید بلد باشید : مردی نابینا دوستی را ملاقات کرد ،موقع خداحافظی ، دوست فانوسی از جنس خیزران  به…