پست‌های مرتبط با این برچسب

7 حقیقت تلخ اما مهم زندگی (که برای پیشرفت ،باید آنها را بپذیرید)

7 حقیقت تلخ اما مهم زندگی (که برای پیشرفت ،باید آنها را بپذیرید)

اکثر آدم ها دوست دارند واقع بین باشند، اما فقط تعداد کمی هستند که واقعا حاضرند با حقیقت های تلخ زندگی روبرو شوند... تا زمانی که دیگران در حال طفره رفتن از واقعیت ها و حقیقت های زندگی هستند، افرادی هستند جسارت زیادی دارند و حاضرند با حقیقت…