پست‌های مرتبط با این برچسب

7 مهارت مهم که باید تا قبل از 50 سالگی یادبگیرید (+ از کجا یاد بگیرید؟)

7 مهارت مهم که باید تا قبل از 50 سالگی یادبگیرید (+ از کجا یاد بگیرید؟)

7 مهارت مهم که باید آموزش ببینید. در دنیای امروزی، مهارت های شما و نه تعداد مدرک های شماست که موفقیت شما را در زندگی و بازار کار تعیین میکند... و از همه مهم تر، قابلیت یادگیری مهارت های جدید ! البته، یادگیری هر مهارتی مهم است اما مهارت…