پست‌های مرتبط با این برچسب

7 نصیحت معروف و رایج که عمل کردن به آنها باعث شکست شما میشود !

7 نصیحت معروف و رایج که عمل کردن به آنها باعث شکست شما میشود !

نصیحت منفی یا بهتر است بگوییم نصیحت هایی که خانمان سوز است و بهتر است به آنها عمل نکنیم. فقط چون همیشه این نصیحت ها را میشنوید ,دلیل بر درست بودن آنها نیست. زندگی و کسب و کار؛ دقیقا همان جایی است که مردم فکر میکنند در آن متخصص اند.…