پست‌های مرتبط با این برچسب

8 کاری که افراد تاثیرگذار هرروز انجام میدهند

8 کاری که افراد تاثیرگذار هر روز انجام میدهند

اگر شوق موفقیت و کسب ثروت را دارید احتمالا خیلی سخت کار میکنید، اما هوشمندانه هم کارمیکنید؟ آیا عاداتی در خود پرورش میدهید که شما را به سمت دستیابی به موفقیت تان هدایتتان کند؟ در هر کجا که باشیم میتوانیم افراد را به دو گروه مستقل جدا کنیم…