پست‌های مرتبط با این برچسب

busy بودن

فقط مشغول هستید یا واقعا کار مهمی انجام میدهید؟ اگر مطمئن نیستید، این مقاله را بخوانید

راستی، در طول روز که سخت در حال کار کردن هستید... واقعا کار مهمی انجام میدهید یا فقط مشغول هستید؟ جواب این سوال خیلی خیلی مهم است ! در دنیای پرسرعت امروز، زمان یکی از مهم ترین دارایی افراد است. اصلا تفاوت ما با نسل پدرانمان در این است…