پست‌های مرتبط با این برچسب

Daewoo

راهنمای عملی برای عضویت دانشگاه جادوگران دنیا (چطور حرف اول را در حوزه کاری و حرفه تان بزنید؟)

چطور در کارمان تک باشیم مهم نیست که چه کسب و کاری داشته باشید، هر کجا باشید و در هر کاری، باید بدانید که زمانه ما، زمانه متخصص ها و تخصص هاست... زمانه ما، زمانه ای است که در آن، بیل گیتس به عنوان یک نخبه و دانشمند رایانه، می تواند…