پست‌های مرتبط با این برچسب

Navy SeaL

آموزه های محرمانه ای برای موفقیت که فقط به یگان فوق ویژه ارتش آمریکا آموزش داده میشود

  آنها مانند دیگرسربازان آموزش نمی بینند... این افراد وظیفه دارند سخت ترین، غیرقابل تحمل ترین و خطرناکترین عملیات نظامی دولت آمریکا را به عهده بگیرند و باید از پس آن برآیند... میدانید چرا؟ چون آنها عضو یگان فوق ویژه نیروی دریایی ایلات…