پست‌های مرتبط با این برچسب

Oprah’s Show

اپرا وینفری و 8 درس زندگی از تاثیرگذارترین زن دنیا

اپرا وینفری (Oprah Winfrey) مجری برنامه مشهور تلوزیونی شوی اپرا (Oprah’s Show) تنها یک مجری نیست... اپرا یک بازیگر، تهیه کننده، خیرخواه و بشردوست و بانی تحول در زندگی هزاران نفر است. اپرا وینفری از خانواده ای فقیر در می سی سی پی دیده بر…