پست‌های مرتبط با این برچسب

Robin Sharma کیست؟

قانون 90-90-1 به شما کمک میکند اهداف بزرگتان را بدست آورید (فرمول مورد استفاده Robin Sharma)

همه ی ما رویاهایی برای بدست آوردن داریم... رویاهایی که وقتی چشمانمان را می بندیم و به آنها می اندیشیم ، وقتی خودمان را میبینیم که به خواسته مان رسیدیم، لبخندی بر لبانمان می نشیند. رویای شما شاید راه اندازی یک کسب و کار باشد، ترفیع گرفتن…