پست‌های مرتبط با این برچسب

The Rise of Superman

منطقه جادویی موفقیت تان کجاست؟ (جایی که آرزو دارید تمام عمرتان را آنجا سپری کنید)

احساس میکنم دست به هرکاری میزنم موفق میشم... اتفاقات خوب برای میاُفته... انگار همه دوستم دارند... به احتمال 99% شما هم تجربه کردید. در یک برهه زمانی انگار عالم و آدم دست در دست هم میدن که شما رو به هرچیزی که بخواهید بروسانند. خودتان…