پست‌های مرتبط با این برچسب

Tour de france

راز بریلسفورد – چطور مربیان تراز اول دنیا بدون تمرینات سخت ورزشکاران موفق می سازند؟

راز بریلسفورد راز بریلسفورد چطور مربیان تراز اول دنیا بدون تمرینات سخت ورزشکاران موفق می سازند؟   در سال 2010 یک مربی دوچرخه سواری بریتانیایی به نام دیو بریلسفورد (Dave Brailsford) چالش بزرگی در پیش داشت...  ثبت واقعه ای در تاریخ…