خلاصه کتاب روانشناسی تصویر ذهنی – نوشته ماکسول مالتز

تکنیکی جدید برای استفاده از نیروی ناخودآگاه

همه ما تصویری از نوع آدمی که هستیم داریم. برخی از این موارد مثبت هستند و برخی برای حرکت رو به جلو و ایجاد تغییرات مضر هستند. ما از داستان‌ها برای درک جهان استفاده می‌کنیم، اما گاهی اوقات بدون اینکه دوبار به عواقب آن روایت فکر کنیم، خود را تبهکار می‌کنیم. پس قلم ویرایش خود را بردارید. وقت آن است که تغییراتی ایجاد کنید.

روانشناسی تصویر ذهنی (1960) در مورد تصویر انسان از خود، نحوه ایجاد آن و اینکه چگونه می‌تواند به شدت بر شادی و موفقیت شما تأثیر بگذارد است.

 

دانلود خلاصه کتاب

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**