رهبر روحتان باشید و سرنوشتتان را بسازید – قسمت چهار

یکی از نکته‌های مشترک بین تمام کسانی که روی خودرهبری خودشان کار می‌کنند، استفاده درست از قوه تخیلشان برای پیشبرد کارها و افزایش عملکرد مطلوبشان است. این تکنیک، بسیار کاربردی است چون پاسخ‌های روان شناختی ما به آنچه که در ذهنمان می‌آوریم یا به تصویر می‌کشیم، همانند این است که آن ماجرا هم اکنون در حال رخ دادن است.

در این قسمت، دو مفهوم مهم در مورد خود رهبری را با هم مرور می‌کنیم.

آنانی که در عالم بیداری خیال پردازی می‌کنند، از هزاران چیزی آگاه‌اند که دور از دسترس کسانی است که تنها در دنیای خواب، رویا می‌بیند.

ادگار آلن پو نویسنده، شاعر، ویراستار و منتقد ادبی اهل آمریکا

این یک محتوای ویژه است !

50% تخفیف اشتراک شش ماهه و یکساله

دیدگاه تان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**