مایکروتسک‌ها – تنها راهکاری که برای انجام کارهای بزرگ جواب می‌دهد

همه‌ی ما در زندگی رویاهایی داریم، رویاهایی که شاید شب و روز به آن‌ها فکر می‌کنیم. اما سوال اینجاست که چند نفرمان در راه رسیدن به رویاهایمان قدم برداشته‌ایم؟ چند نفرمان در حال رفتن به سمت آن زندگی‌ای هستیم که میخواهیم؟ چند نفرمان واقعا کارهای روزانه‌ی زندگی‌مان ما را به اهداف‌مان می‌رساند.

پس مسئله اینجاست. بیشتر مردم رویا دارند. رویاهایی از جنس‌های مختلف که به آن افتخار می‌کنند. اما صرفا داشتن رویا دردی از شما دوا نمی‌کند. صرف اینکه چیزی را بخواهید در زندگی دو دوستی تقدیم‌تان نمی‌شود. باید قدم بردارید باید شروع کنید باید جسارت به خرج دهید.

اما چرا این کارها را نمی‌کنیم؟ چرا واقعا بعضی‌هایمان حتی اولین قدم‌ را به سمت رویاهایمان برنداشته‌ایم؟ چرا بیشترمان فقط به فکر کردن در مورد آرزوهایمان قناعت کرده‌ایم؟ جواب ساده است: ترس.

ما می‌ترسیم که نتوانیم به آن‌ها برسیم. ما از شکست می‌ترسیم. حتی از موفقیت رسیدن به آن هم می‌ترسیم. اما ترسی که بسیار در بین همه‌ی انسان‌ها همه گیر ترس از ناتوانی برای برداشتن قدم‌های لازم تا رسیدن به رویاست.

شاید تا الان برای برخی از چیزهایی بزرگی که در زندگی خواسته‌اید قدم برداشته‌اید اما بعد از مدتی که با بزرگی خواسته‌هایتان و فاصله‌ی دوری که با خودتان و تا رویایتان می‌بینید ناامید شده‌اید تسلیم شده‌اید و همه چیز را ول کرده‌اید؟ و الان شاید به این نتیجه رسیده‌اید که هیچ کار بزرگی را نمی‌توانید در زندگی انجام دهید.

اما صبر کنید. شاید راه را اشتباه می‌روید. شما واقعا میتوانید به بزرگترین خواسته‌هایتان برسید اگر بدانید که چگونه قدم بردارید و این دقیقا موضوع پادکست امروز ماست. مایکروتسک‌ها فرمول واقعی شما برای رسیدن به بزرگترین خواسته‌هایتان هستیند بدون اینکه تسلیم شوید و جا بزنید.

 

دانلود این پادکست

مقالات مرتبط:

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**