مدیریت زمان به سبک دیوید لوئیس – قسمت 4 – غلبه بر انتظار غاصب

دیوید لوئیس در کتاب مدیریت زمان خود، به اتلاف وقت دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید:

زمینه‌ی دیگری که مردم قادرند وقت شما را تلف کنند، منتظر نگه داشتن شماست که به عوامل مختلفی بستگی دارد و لزوماً تمام آن تحت کنترل شما نیست. در بازی قدرت، گرفتن وقت شما به عنوان سلاح به کار برده می‌شود. هر چه مقام فرد بالاتر باشد، بیشتر قادر است وقت دیگران را تلف کند.

وی تأکید می‌کند:

در مقام بالاتر این شما هستید که قرار ملاقات‌های خود را آن طور که برایتان راحت‌تر است تعیین می‌کنید و هر گاه که لازم شد تا آنجا که ممکن است می‌توانید افراد را منتظر نگه دارید، زیرا ملاقات شما به نفع آن‌ها خواهد بود. در نتیجه ناچارند منتظر شما بمانند.

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**