چطور از قدرت نادیده‌گرفته‌شد‌ه‌ی افکارمان استفاده کنیم؟

آیا فقط با تجسم کردن و مرور اتفاقات در ذهن‌مان
می‌توانیم بر روی نتیجه‌ی نهایی یک اتفاق در دنیای واقعی تاثیر بگذاریم؟

علم در مورد تاثیر افکار بر واقعیت چه می‌گوید؟

در این پادکست‌ در مورد حقیقت‌هایی در مورد قدرت افکارتان خواهیم گفت که هنوز بسیاری از مردم در باورکردنش مشکل دارند در حالی که اگر به آن باور داشته باشید و بتوانید از این قدرت به درستی کنید به سادگی به دستآوردهایی دست خواهید یافت که برای مردم عادی سال‌ها طول خواهد کشید.

خواهید فهمید که قدرت فکر شما از آن چیزی که فکر می‌کنید بسیار بیشتر است. آنقدر بیشتر که فکر انسان عملا می‌تواند در این جهان خلق کند  و هر چه که می‌خواهد را به سمت خودش جذب کند.

 

 

دانلود این پادکست

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**