خلاصه کتاب «به درد بخور باشید» نوشته آرنولد شوارتزنگر

هفت ابزار برای زندگی

کتاب  «بدرد بخور باشید» یک سفر روحانی در زندگی و اصولی است که آرنولد شوارتزنگر را به اوج بی نظیری رسانده است. این کتاب حکایت از دانش و ابزارھایی را دارد که از دوره جوانی او به آنها دست پیدا کرده تا از محدودیت ھای ابتدای کارش فراتر برود، با تأکید بر نیروی یک دید واضح، اصرار و تعهد مستمر به کار آمد بودن. این کتاب با ترکیبی از خاطرات شخصی ومشاوره ھای عملی، دیگران را تشویق می کند تا راه خودشان را پیدا کنند- با تأکید بر توان درونی ھر شخص برای ساختن سرنوشت خود و داشتن یک تاثیر معنادار.

 

در این کتاب، شما درباره سفر شگفت انگیز آرنولد و چالش ھایی که پشت سر گذاشته است، مطلع خواهید شد. مهم تر از ھمه، ھفت ابزار دگرگون کننده که او به آنها رسیده است را خواھید آموخت، ھرکدام از آنها یک قدم به سوی یک زندگی پر از ھدف، انرژی مثبت و به نوعی رضایت بخش است.


دانلود خلاصه کتاب

نظرتان را ارسال کنید

دیدگاه تان را با ما در میان بگذارید...

ما به دیدگاه شما احتیاج داریم؛ پس بیایید دیدگاه و نقطه نظرات مان را با همدیگر به اشتراک بگذاریم تا یک اجتماع موفق از افکار برنده با همدیگر بسازیم.

**‌به ازای هر یک دیدگاه سازنده، یک روز اشتراک رایگان پروژه سوخت جت دریافت کنید**